jogi nyilatkozat

A weboldal használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a webhely és a rajta szereplő valamennyi tartalom Ön általi használatát.

Jelen weboldalt (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi weboldalt kizárva) a SZIREXPRO Kft. kezeli.

A webhely megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a weboldal.

A www.emblokk.hu weboldal egyes felületein megtalálható valamennyi adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, az oldal grafikai és technikai szerkezete, elemeinek elrendezése, funkcióinak megvalósítási módja (a továbbiakban: az oldal tartalma), ebben a formában a SZIREXPRO Kft. kizárólagos szellemi tulajdonát képzik (kivéve, ahol a forráskódban az eredeti szerző fel van tüntetve).

Az oldal tartalmának jogosulatlan felhasználása büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Felhasználás kizárólag a SZIREXPRO Kft. erre irányuló engedélyével lehetséges, ennek hiányában – az oldalra mutató link szabad beágyazásán felüli – bárminemű felhasználás a szerzői jogok megsértését jelentheti. A honlap információi kizárólag a forrás megjelölésével alkalmazhatóak.

A felhasználás és az oldal tartalmának megítélése szempontjából a SZIREXPRO Kft. irányadónak tekinti a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.), a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) vonatkozó rendelkezéseinek. A SZIREXPRO Kft. engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) on-line vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

A honlap tartalmától eltérő célra közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmi és formai alkotórészei. Sem nyilvános, sem zárt adatbázisban nem helyezhetők el előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei. A honlap tartalmához fűződő szerzői jogok a SZIREXPRO Kft-t illetik meg, kivéve abban az esetben, ha ennek ellenkezőjére utaló kifejezett forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. A SZIREXPRO Kft. által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag az Szjt-ben meghatározott szabályok szerint lehetséges. Minden e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

A www. emblokk.hu weboldalra irányító linket bárki elhelyezhet saját felületén külön hozzájárulásunk nélkül. Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. A honlapon található külső hivatkozások (linkek) követésével letöltött tartalom nem áll a tartalomszolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a tartalomszolgáltató törli vagy módosítja.

Az egyes termékek mellett található képek helyenként illusztrációk, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet. A SZIREXPRO Kft. által forgalmazott termékek nem minősülnek orvostechnikai eszköznek, egyéni védőfelszerelésnek, vagy egészségügyi kiegészítőknek. Kérjük, legyen figyelemmel arra, hogy a termékek nem betegségek kezelésére, megelőzésére, vagy gyógyítására szolgálnak. A SZIREXPRO Kft. által forgalmazott termékek célja, hogy annak használóját megóvják az elektromágneses sugárzástól a termékleírásokban meghatározott tartományban. A leírásban szereplő tartományon felüli védelem vonatkozásában a forgalmazott termékekre tekintettel a SZIREXPRO Kft. nem vállal felelősséget.

A SZIREXPRO Kft. igyekszik permanensen azt biztosítani, hogy a www.emblokk.hu weblapon közölt információ minden esetben pontos legyen a feltöltés időpontjában. Ugyanakkor, a SZIREXPRO Kft.  nem vállal felelősséget a weblapon keresztül nyújtott információkért és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a felületet vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A SZIREXPRO Kft. nem vállal felelősséget a weblapon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A www.emblokk.hu weblapon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A SZIREXPRO Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, költségekért, amelyek a weblap használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

Jelen jogi nyilatkozat módosulása esetén, annak hatálybalépése előtt huszonnégy órával, e változásokat a SZIREXPRO Kft. a www.emblokk.hu felületen közzéteszi.